Funkce

s využitím programu GeoGebra

Kvadratické funkce

Kvadratická funkce neboli celá racionální funkce druhého stupně je vyjádřena rovnicí yax2+bx+c, kde a, b, c jsou reálná čísla a zároveň a≠ 0 (jednalo by se o lineární funkci y= ax+b).


Graf kvadratické funkce

Grafem kvadratické funkce je parabola, která je souměrná podle osy rovnoběžné s osou y. Průsečíku této osy s parabolou se říká vrchol paraboly.

Vrchol paraboly: [-b/2a, -(b2/4a)+c]. Souřadnice vrcholu paraboly můžeme vždy zjistit tzv. doplněním na čtverec.

Např. funkci yx2-4x+5= (x-2)2+1, a tedy y-1=(x-2)2. Z toho hned vidíme, že souřadnice vrcholu jsou [2;1] (neboli hodnoty, které musíme dosadit za x, resp. za y, aby byly výrazy nulové.


Příklad: Sestrojte graf funkce yx2-2x-2.        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS