Funkce

s využitím programu GeoGebra

Lineární lomená funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: U lineární lomené funkce y= (2x+5)/(x-3) určete:

  1. její definiční obor D(f)
  2. f(2), f(-3), f(0)
  3. všechny hodnoty proměnné x ∈ D(f), pro něž platí: f(x)= 0, f(x)= 3, f(x)= -3

Řešení příkladu č.1


Příklad č.2: Určete definiční obor funkce y= 1/x - 2 a sestrojte její graf.


Řešení příkladu č.2


Příklad č.3: Určete definiční obor funkce y= 1/ (x+3) a sestrojte její graf.


Řešení příkladu č.3


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Sestrojte grafy funkcí:

  1. f(x)= (x-2)/(x+2)
  2. f(x)= 4/(2x-5)

Příklad č.5: Sestrojte graf funkce g: y= (2x+3)/(3x+4) a určete její asymptoty.
Příklad č.6: Upravte funkční předpis funkce h: y= (x-1)/(x+2) na tvar, z něhož určíme střed a rovnice asymptot rovnoosých hyperbol, jež jsou grafy těchto funkcí.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS