Funkce

s využitím programu GeoGebra

Postup při vyšetřování průběhu funkce

Pro získání co nejvíce informací o funkci a k vyšetření jejího průběhu (načrtnutí jejího grafu), lze postupovat podle tohoto návodu (kroky nemusí být nutně v daném pořadí). Pokud pro funkci určíte její vlastnosti, charakteristiky, nemělo by být potom složité sestrojit její graf.


 1. určení definičního oboru funkce
 2. určení, zda je funkce sudá, lichá nebo periodická
 3. nalezení nulových bodů (průsečíků s osou x)
 4. výpočet limit (pro x jdoucí k ± ∞, s nedefinovanou hodnotou)
 5. vyšetření asymptot
  • se směrnicí (y= kx+q, kde k je směrnice přímky)
  • bez směrnice (x=x0)
 6. první derivace funkce
  • nalezení první derivace funkce
  • nalezení stacionárních bodů, nalezení bodů s nedefinovanou první derivací
  • nalezení intervalů, kde je funkce rostoucí nebo klesající
  • nalezení lokálních extrémů
 7. druhá derivace funkce
  • nalezení druhé derivace funkce
  • nalezení intervalů, kde je funkce konvexní, resp. konkávní
  • nalezení inflexních bodů
 8. stanovení oboru hodnot
 9. načrtnutí grafu
        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS