Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů cyklometrické funkce ya · (arcsin(b·x+c)) + d


Význam koeficentu "a" pro funkci ya · arcsin(x)

Vycházejme se základní funkce y= arcsin x. Koeficient "a" násobí všechny y-ové souřadnice bodů grafu funkce f: ya · arcsin x. Znamená to tedy, že velikost funkční hodnoty v těchto bodech se násobí tímto koeficientem.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra


Význam koeficentu "b", "c" pro funkci y= arcsin(b·x+c)

Koeficient "b" mění definiční obor funkce.
Koeficient "c" posouvá graf funkce ve směru osy x, také mění definiční obor funkce.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "d" pro funkci y= arcsin(x) + d

Koeficient "d" posouvá graf funkce ve směru osy y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra


Význam koeficentů a, b, c, d pro funkci
ya·(arcsin(b·x+c)) + d

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS