Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů u goniometrických funkcí ya · sin(b · x+c) + d


Význam koeficentu "a" pro funkci ya·sin(x)

Vycházejme se základní funkce y= sin(x). Koeficient "a" násobí všechny y-ové souřadnice bodů grafu funkce f: ya·sin(x). Znamená to tedy, že velikost funkční hodnoty v těchto bodech se násobí tímto koeficientem. Např. y= 2·sin(x) se všechny hodnoty zdvojnásobí. Tím se také změní obor hodnot funkce, pro y= 2·sin(x) bude od <-2;2>.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra


Význam koeficentu "b" pro funkci y= sin(b·x+c)

Vycházejme opět se základní funkce y= sin(x), která má periodu 2π.
Složená funkce y= sin(u), kde u= 2x, má základní periodu π, protože sin(u+2)= sin(u), a tedy sin 2(x+)= sin(2x). Koeficient "b" mění periodu goniometrické funkce.


Význam koeficentu "c" pro funkci y= sin(b·x+c)

Parametr "c" posouvá graf funkce po ose x. Např. tedy f: y= sin(x+1) bude mít shodný graf jako funkce y= sin(x), ale posunutý z 0 do -1.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "d" pro funkci y= sin(x) + d

Jak jsme viděli i u ostatních typů funkcí, parametr "d" posouvá graf funkce ve směru osy y. Opět vyjdeme z funkce y= sin(x).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentů a, b, c, d pro funkci ya·sin(b·x+c) + d

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS