Funkce

s využitím programu GeoGebra

Cyklometrické funkce - úlohy

Řešené příklady

Příklad č.1: Pro cyklometrickou funkci f: y= arccos(x) určete:

  1. f(0), f(1), f(-1), f(-2), f(-√2/2)
  2. hodnoty proměnné x1, x2, pro něž je f(x1)= π/4, f(x2)= 0

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Stanovte definiční obor funkce y= arcsin(2x+3).


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Stanovte definiční obor a obor hodnot funkce: y= arcsin(x)- 2.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené příklady

Příklad č.4: Načrtněte graf funkce y= arctg(x-2)+2. Jaký bude mít funkce definiční obor a obor hodnot?
Příklad č.5: Načrtněte graf funkce y= arcsin(2x-2) - 2. Jaký bude mít funkce definiční obor a obor hodnot?.
Příklad č.6: Určete inverzní funkci ke goniometrické funkci y= sin(x-π/4) + 2 a stanovte definiční obor a obor hodnot této inverzní funkce.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS