Funkce

s využitím programu GeoGebra

Logaritmické funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Stanovte definiční obor funkcí:

  1. y= log(x2-x-6)
  2. y= 1-ln(x)
  3. y= ln(1-ln x)

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Nakreslete graf funkce y= log(x-3)-2.


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Nakreslete graf funkce y= 2log(3x-4)+1.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Určete inverzní funkci k exponenciální funkci y= ex-4.
Příklad č.5: Do jednoho obrázku načrtněte grafy funkcí y= ln(x) a y= log(x).
Příklad č.6: Určete definiční obor a obor hodnot funkce f: y= log(4x-x2). Má tato funkce lokální extrém, popřípadě určete který a jakou funkční hodnotu v něm funkce nabývá?

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS