Funkce

s využitím programu GeoGebra

Kvadratické funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro kvadratickou funkci yx2-4x+5 určete:

  1. funkční hodnoty f(0), f(1), f(2), f(-1), f(-2), f(-5)
  2. všechna x∈D(f), pro něž platí: f(x)=2
  3. všechna x∈D(f), pro něž platí: f(x)=f(0)

Řešení příkladu č.1:


Příklad č. 2: Určete intervaly ve kterých funkce y= 3x2-2x+5 roste nebo klesá.


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Najděte body, ve kterých má funkce y= -2x2-4x-1 lokální extrémy a určete o jaké extrémy se jedná. Zjistěte jakou funkční hodnotu v těchto extrémech funkce nabývá.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Určete všechny kvadratické funkce tvaru yx2+bx+c, pro něž platí: f(0)=2, f(2)=4.
Příklad č.5: Sestrojte graf kvadratické funkce tvaru y= ½ · x2+4x+5.
Příklad č.6: Určete vlastnosti (definiční obor, obor hodnot, omezenost, extrémy, monotonii) funkce y= -x2+2x-1 a načrtněte její graf.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS