Funkce

s využitím programu GeoGebra

Seznam použité literatury

  • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 7. vydání. Praha: Prometheus, spol. s r. o., 2002. 608 s. ISBN 80-7196-196-5.
  • POLÁK, Josef. Středoškolská matematika v úlohách I. Dotisk 1. vydání. Praha : Prometheus, spol. s r. o., 1998. 344 s. ISBN 80-7196-021-7.
  • PREINER, Judith. Introducing Dynamic Mathematics Software to Mathematics Teachers: the Case of Geogebra. Salzburg, 2008. 264 s. Dizertační práce. Education Faculty of Natural Sciences University of Salzburg.
  • Bartch H.: Matematické vzorce. Praha: SNTL, 1983.
  • Petáková J.: Matematika. Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, spol. s r. o., 2003.
  • Krynický M.: Matematika SŠ.realisticky.cz.: elektronická učebnice. http://www.realisticky.cz/, 2003.
        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS