Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů u exponenciálních funkcí yb·acx + d


Význam koeficentu "b" pro funkci yb·ax, a>0

Koeficient "b" násobí všechny y-ové hodnoty souřadnic bodů funkce f: yb·ax. Znamená to tedy, že velikost funkční hodnoty v těchto bodech se násobí tímto koeficientem.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "c" pro funkci yacx, a>0

Velice záleží na základu a, pokud je a>1 platí:

Pokud c>0 graf funkce (exponenciály), bude rostoucí.
Pokud je "c" menší než 0, bude klesající. Zároveň "c" nesmí být roven 0, nejednalo by se o exponenciální funkci, ale o funkci konstantní.

Pokud je ovšem a ∈ (0,1), je tomu naopak.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "d" pro funkci yax + d, a>0

Parametr "d" opět posouvá graf funkce ve směru osy y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu b, c, d pro funkci yb·acx + d, a>0

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS