Funkce

s využitím programu GeoGebra

Exponenciální funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro exponenciální funkci f: y= 2x-1+3 určete:

  1. f(1), f(2), f(0), f(-1)
  2. hodnoty proměnné x1, pro něž je f(x1)=5
  3. souřadnice průsečíků grafu funkce f se souřadnicovými osami x, y

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Načrtněte graf funkce y= 2x-1+3.


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Načrtněte graf funkce y= (1/3)x +2:


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Sestrojte grafy exponenciálních funkcí:

  1. y= 22x
  2. y= 2-2x

Příklad č.5: Určete jaké z těchto funkcí jsou klesající a jaké rostoucí.

  1. y= 2x
  2. y= 2-x
  3. y= (1/2)x
  4. y= -(1/2)x
  5. y= -(1/2)-x

Příklad č.6: Pomocí posouvání základní funkce y= 3x sestrojte funkci y= -2·3(x-3).

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS