Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů mocninných funkcí
ya·(x+b)n+c


Graf funkce y= xn, kde n je přirozené číslo.

Na následujícím apletu je vidět vliv exponentu n na mocninnou funkci yxn, kde n je přirozené číslo. V apletu nabývá exponent hodnot od 1 do 10.
Graf funkce pro všechny hodnoty n prochází bodem [1;1], pro sudé hodnoty prochází dále bodem [-1;1], pro liché hodnoty n bodem [-1;-1].
Se zvyšující hodnotou n se graf více "přimyká" k ose x.


Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

30 Leden 2013, Vytvořené GeoGebrou


Graf funkce yx-n, kde n je přirozené číslo.

Na následujícím apletu je vidět vliv exponentu n na mocninnou funkci yx-n, kde n je přirozené číslo. V apletu nabývá exponent hodnot od -10 do -1.
Graf funkce pro všechny hodnoty n prochází bodem [1;1], pro sudé hodnoty prochází dále bodem [-1;1], pro liché hodnoty n bodem [-1;-1].
Se zvyšující hodnotou n se graf více "oddaluje" od osy x.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

30 Leden 2013, Vytvořené GeoGebrou


Význam koeficentů a, b, c pro funkci ya·(x+b)n+c

Koeficienty a, b, c jsou reálná čísla z intervalu <-10,10> (s krokem po 0,2), n je celé číslo z intervalu <-10,10>.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

30 Leden 2013, Vytvořené GeoGebrou

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS