Funkce

s využitím programu GeoGebra

Signum

Funkce signum (znaménková funkce) je matematická funkce, která libovolnému číslu x přiřadí číslo o velikosti jedna (x≠0) nebo nula (pro x = 0).

Na středních škole se setkáte pouze s reálným signem, proto pokud se dále vyskytuje funkce signum x, je myšleno reálné signum. Funkci značíme y= sign(x) nebo y= sgn(x).

Reálné signum:

  1. sign(x)= -1 pro x<0
  2. sign(x)= 0 pro x=0
  3. sign(x)= 1 pro x>0

Libovolné reálné číslo lze vyjádřit jako součin znaménka a absolutní hodnoty → x= sign(x) · ∣x∣, kde x≠0.


Graf funkce signum


signum.png, 3,9kB

Příklad:
Zkuste si nakreslit graf funkce y= sign(x+1) - 2.
Rada: Pokud si nebudete jistí s výsledkem, využijte GeoGebru.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS