Funkce

s využitím programu GeoGebra

Cyklometrické funkce

Cyklometrické funkce jsou inverzní funkce k funkcím goniometrickým. Jak již dobře víme, inverzní funkce můžeme najít vždy jen k funkci prosté.

Příklad: V jakých základních intervalech jsou funkce y= sin(x), y= cos(x), y= tg(x) a y= cotg(x) prosté?Funkce y=arcsin(x) (čti arkus sinus x) je inverzní funkcí k funkci y=sin(x). Definičním oborem je interval D(f)= <-1,1>, oborem hodnot H(f)= <-π/2,π/2>.

Funkce y=arccos(x) (čti arkus kosinus x) je inverzní funkcí k funkci y=cos(x). Definičním oborem je interval D(f)= <-1,1>, oborem hodnot H(f)= <0,π>.

Funkce y=arctg(x) (čti arkus tangens x) je inverzní funkcí k funkci y=tg(x). Definičním oborem je D(f)= R, oborem hodnot H(f)= (-π/2,π/2).

Funkce y=arccotg(x) (čti arkus kotangens x) je inverzní funkcí k funkci y=cotg(x). Definičním oborem je D(f)= R, oborem hodnot H(f)= (0,π).


Převod goniometrických funkcí na funkce cyklometrické (pro odpovídající intervaly, viz výše):
y= sin(x) → x= arcsin(y)
y= cos(x) → x= arccos(y)
y= tg(x) → x= arctg(y)
y= cotg(x) → x= arccotg(y)


Grafy cyklometrických funkcí

Grafy cyklometrických funkcí jsou křivky, které jsou souměrné podle osy y=x s příslušnými goniometrickými funkcemi (které jsou ovšem prosté).


cyklometricke.png, 65kB
        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS