Funkce

s využitím programu GeoGebra

Celá část

Funkce celá část se dělí na dvě další funkce → funkci Horní celá část a funkci Dolní celá část.

Tyto funkce jsou v matematice dvě podobné funkce, které přiřazují reálnému číslu blízké celé číslo.

Horní celá část přiřazuje nejbližší větší celé číslo, dolní celá část nejbližší menší celé číslo.

Funkcí celá část se v praxi nejčastěji myslí dolní celá část.

Graf funkce celá část


Dolní celá část

Dolní celá část reálného čísla x, představuje největší celé číslo, které je menší nebo rovno číslu x.


dolni_cela_cast.png, 5,6kB


Horní celá část

Horní celá část reálného čísla x, představuje nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno číslu x.


horni_cela_cast.png, 5,6kB
        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS