Funkce

s využitím programu GeoGebra

Kubické funkce

Kubická funkce (funkce třetího stupně) je vyjádřena rovnicí yax3+bx2+cx+d, kde a, b, c, d jsou reálná čísla a zároveň a≠ 0.


Graf kubické funkce

Grafem kubické funkce je tzv. parabola třetího stupně (kubická parabola).


Příklad: Sestrojte graf funkce yx3.        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS