Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů kvadratické funkce
ya·x2 + b·x + c


Význam koeficentu "a" pro funkci ya·x2

Působení koeficientu "a" na kvadratickou funkci:

Pokud je parametr "a" kladný, funkce je konvexní na celém intervalu definičního oboru D(f).

Pokud je "a" záporné, je funkce konkávní na celém intervalu D(f).

Parametr "a" také způsobuje: Se zvětšující se hodnotou "a" pro kladné hodnoty a pro zmenšující se hodnotu "a" pro záporné hodnoty se graf přibližuje k ose y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "b" pro funkci yx2 + b·x

Působení koeficientu "b" na kvadratickou funkci: Parametr "b" ovlivňuje souřadnice vrcholu paraboly (viz. aplet).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "c" pro funkci yx2 + c

Působení koeficientu "c" na kvadratickou funkci. Koeficient "c" (stejně jako koeficient "b" u lineárních funkcí) posouvá graf funkce po ose y. I tento koeficient má vliv na souřadnici vrcholu, posouvá ji po ose y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Aplet s koeficienty a, b, c pro funkci ya·x2 + b·x + c

Na apletu si můžete měnit všechny parametry kvadratické funkce. Hodnota parametrů je omezená, proto k sestrojení libovolné kvadratické funkce, si můžete otevřít program GeoGebra na svém počítači, kde můžete hodnoty parametrů měnit neomezeně, podle svého uvážení.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS