Funkce

s využitím programu GeoGebra

Logaritmické funkce

Logaritmická funkce je vyjádřena rovnicí y= loga(x), kde a>0 (různé od 1).

Logaritmická funkce o základu a=10 se nazývá dekadická logaritmická funkce, pro a=e přirozená logaritmická funkce y= ln(x) = loge(x), kde e je tzv. Eulerovo číslo (přibližně e= 2,718).

Definiční obor funkce y= log(x) je D(f)=(0,∞), jak snadno zjistíme i z obrázku níže.

Vztah pro převod mezi logaritmickou a exponenciální funkcí: y= logaxayx.


Graf logaritmické funkce

Grafem logaritmické funkce je tzv. logaritmická křivka.
Pro každou neposunutou logaritmickou funkci prochází její graf bodem [1;0].Příklad: Sestrojte graf funkce y= ln(x).        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS