Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů u logaritmických funkcí ya · ln(b·x+c) + d


Význam koeficentu "a" pro funkci ya · ln(x)

Vycházejme se základní funkce y= ln(x). Koeficient "a" násobí všechny y-ové hodnoty souřadnic bodů funkce f: ya·ln(x). Znamená to tedy, že velikost funkční hodnoty v těchto bodech se násobí tímto koeficientem.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentů "b", "c" pro funkci y= ln(b·x+c)

Koeficient "b" má vliv na průsečík logaritmické funkce s osou x, např. pro y= ln(2x) již není průsečík v bodě [1;0], ale [1/2;0]. Koeficient "c" posunuje graf funkce ve směru osy x.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "d" pro funkci y= ln(x) + d

Koeficient "d" posunuje graf funkce ve směru osy y.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu a, b, c, d pro funkci ya·ln(b·x+c) + d

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS