Funkce

s využitím programu GeoGebra

Mocninné funkce

Mocninné funkce jsou funkce tvaru y= xn.

Podle exponentu n rozlišujeme dva základní typy těchto funkcí:

Pokud je n přirozené číslo, jsou to mocninné funkce s přirozeným mocnitelem.

Pokud je n záporné celé číslo, jsou to mocninné funkce se záporným celým mocnitelem. Tyto funkce můžeme také zapsat ve tvaru y= x-n, kde n je přirozené číslo.

Pojem mocninné funkce je možno rozšířit i pro racionální a reálný mocnitel, takové funkce ale přesahují rámec středoškolské matematiky.

Speciálně pro n=1 se jedná o lineární funkci, pro n=2 o kvadratickou funkci y= x2 a pro n=3 o základní kubickou funkci y= x3.


Vlastnosti mocninných funkcí y= xn, kde n je přirozené číslo:


Pokud n je liché.

 1. D(f)= R, H(f)= R.
 2. Je lichá.
 3. Není omezená shora, ani zdola.
 4. Je rostoucí v celém svém definičním oboru.
 5. Nemá maximum, ani minimum.

Pokud n je sudé.

 1. D(f)= R, H(f)= <0,+∞)
 2. Je sudá.
 3. Není omezená shora, je zdola omezená.
 4. Je rostoucí v intervalu <0,+∞).
 5. Je klesající v intervalu <-∞,0>.
 6. Nemá maximum, má minimum v bodě 0.

Vlastnosti mocninných funkcí y= x-n, kde n je přirozené číslo:


Pokud n je liché.

 1. D(f)= R-{0}, H(f)= R-{0}.
 2. Je lichá.
 3. Není omezená shora, ani zdola.
 4. Je klesající v (-∞,0) a v (0,+∞).
 5. Nemá maximum, ani minimum.

Pokud n je sudé.

 1. D(f)= R-{0}, H(f)= (0,+∞)
 2. Je sudá.
 3. Není omezená shora, je zdola omezená.
 4. Je rostoucí v intervalu (-∞,0).
 5. Je klesající v intervalu (0,+∞).
 6. Nemá maximum, ani minimum.

Graf mocninné funkce

Pro mocninné funkce s přirozeným mocnitelem je grafem přímka pro n=1 a křivka zvaná parabola n-tého stupně pro n>1.

Pro mocninné funkce se záporným mocnitelem je grafem křivka zvaná hyperbola stupně n+1.


Příklad : Sestrojte graf funkce y= x-1.        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS