Funkce

s využitím programu GeoGebra

Kubické funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro funkci yx3 určete hodnoty proměnné x ∈ D(f), pro něž platí:

  1. f(x)=64
  2. f(x)=0
  3. f(x)=-8

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Pro jaký parametr a bude funkce yax3+8 klesat na celém svém definičním oboru?


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Určete intervaly ve kterých funkce yx3-3x2-9x+1 roste nebo klesá.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Zjistěte v jakých bodech svého definičního oboru má funkce y= x3-9x2+24x lokální extrémy a určete o jaké extrémy se jedná.
Příklad č.5: Načrtněte graf funkce g: yx3-2x2-3x+1.
Příklad č.6: Pomocí posouvání základní funkce yx3 sestrojte grafy funkcí g: yx3-4 a h: yx3+4.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS