Funkce

s využitím programu GeoGebra

Funkce s absolutní hodnotou - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Nakreslete graf funkce y= ∣x2+2x-3∣.


Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Nakreslete graf funkce y= ∣x2+2x∣-3.


Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Nakreslete graf funkce yx2+2∣x∣-3.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Nakreslete graf funkce y= ∣-x∣+3.
Příklad č.5: Nakreslete graf funkce y= ∣x+2∣-∣x-3∣.
Příklad č.6: Do jednoho obrázku sestrojte grafy funkcí m: y= ∣log(x)∣ a n: y= log∣(x)∣ a stanovte jejich definiční obory.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS