Funkce

s využitím programu GeoGebra

Lineární funkce - úlohy


Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro lineární funkci f: y= -2x+5 určete:

  1. f(5), f(2), f(0), f(-3)
  2. hodnoty proměnné x1, x2, pro něž je f(x1)= 1, f(x2)= -8
  3. souřadnice průsečíků grafu funkce f se souřadnicovými osami x, y

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Stanovte funkční předpis lineární funkce f, pro kterou platí: f(1)=-2, f(5)=6.

Řešení příkladu č.2:Příklad č.3: Určete obor hodnot funkce y= 2x-3, D(f)=<0,6> a sestrojte její graf.

Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Sestrojte graf funkce y= 3.
Příklad č.5: Sestrojte graf funkce y= 2x+3.
Příklad č.6: Stanovte lineární funkci f, pro kterou platí: f: ya·x + 2 a graf funkce prochází bodem [-7;12].

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS