Funkce

s využitím programu GeoGebra

Speciální typy funkcí

Kromě "obvyklých" funkcí, jako jsou funkce lineární nebo kvadratické, se můžete na střední škole ještě setkat se speciálními typy funkcí, které nejsou tak běžné.

Jsou to především funkce y= sign(x) (čtěte signum x) a funkce y= [x] (celá část funkce). Funkci celá část ještě rozdělujeme na dolní celou část a horní celou část. V praxi se většinou setkáte s dolní celou částí.

Jak jsou tyto funkce definovány a jaké mají grafy naleznete v položkách signum a celá část.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS