Funkce

s využitím programu GeoGebra

Mocninné funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro funkci yx4 určete všechny hodnoty proměnné x ∈ D(f), pro něž platí:

  1. f(x)=81
  2. f(x)=0
  3. f(x)=-1

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Do téhož kartézského souřadnicového systému sestrojte grafy funkcí:

  1. f: y= x2, g: y= x-2
  2. g: y= x3, y= x-3

Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Nakreslete graf funkce y= (x-1)5+2.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad: Určete číselnou hodnotu koeficientu a, pro kterou graf funkce f: y= a·x3 prochází bodem [2;4].
Příklad: Nakreslete graf funkce y= (x-1)4-3.

Příklad: Do téhož kartézského souřadnicového systému sestrojte grafy funkcí:

  1. f: y= x2, g: yx4, h: yx6
  2. f: y= x, g: yx3, yx5
        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS