Funkce

s využitím programu GeoGebra

Goniometrické funkce - úlohy

Řešené úlohy

Příklad č.1: Pro goniometrickou funkci f: y= -2 sin(x)+1 určete:

  1. f(0), f(π/2), f(π), f(π/3)
  2. inverzní funkci a její definiční obor D(f) a obor hodnot H(f)

Řešení příkladu č.1:


Příklad č.2: Sestrojte grafy těchto goniometrických funkcí:
(Rada: Můžete využít programu geogebra, ve kterém můžete zadat předpis funkce i s konstantou π).

  1. y= cos(x-π/4)
  2. y= cos(x+π/4)

Řešení příkladu č.2:


Příklad č.3: Sestrojte graf funkce f(x)= -2sin(x-5)+1.


Řešení příkladu č.3:


Neřešené úlohy

Příklad č.4: Určete intervaly ve kterých funkce y= cos(3x-π/4), kde x ∈ <0,π> roste nebo klesá.
Příklad č.5: Najděte body, ve kterých funkce y= sin(x)·(1+cos(x)) má lokální extrémy a určete jaké tyto extrémy jsou.
Příklad č.6: Sestrojte graf funkce h: y= 2·tg(x-1) + 2 a určete její definiční obor a obor hodnot.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS