Funkce

s využitím programu GeoGebra

Exponenciální funkce - řešené příklady


Funkční hodnoty exponenciálních funkcí

Příklad č.1
Příklad č.2
Příklad č.3


Průsečíky s osami

Příklad č.4
Příklad č.5
Příklad č.6


Definiční obor, obor hodnot

Příklad č.7
Příklad č.8
Příklad č.9


Rostoucí, klesající funkce

Příklad č.10
Příklad č.11


Inverzní funkce

Příklad č.12
Příklad č.13
Příklad č.14
Příklad č.15


Graf exponenciální funkce

Příklad č.16
Příklad č.17
Příklad č.18
Příklad č.19
Příklad č.20


        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS