Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů lineárních funkcí
y a·x + b


Význam koeficentu " a " pro funkci y a·x

Působení koeficientu "a" na lineární funkci:
Pokud je koeficient "a" kladný, je funkce rostoucí, pokud je "a" záporné je funkce klesající. Parametr " a" udává směrnici v rovnici lineární funkce ya·x + b.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Význam koeficentu "b" pro funkci y= x + b

Působení koeficientu "b" na lineární funkci: Při změně koeficentu "b" se graf funkce posunuje po ose y. To je nejlépe vidět u posouvání konstantní funkce (např. y=2).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra


Aplet s koeficienty a, b pro funkci ya·x+b

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS