Funkce

s využitím programu GeoGebra

Význam koeficientů funkcí s absolutní hodnotou ya · ∣bx+c∣ + d


Význam koeficentů a, b, c, d

Samozřejmě u funkcí s absoultní hodnotou závisí na tom, které členy funkce jsou v absolutní hodnotě. Podle toho se jednotlivé grafy liší. Použijme např. obecnou funkci ya·∣bx+c∣ + d. Pomocí apletu můžete sledovat, jak jednotlivé parametry mění graf funkce.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Vytvořeno programem GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS