Funkce

s využitím programu GeoGebra

Směrnice přímky

Směrnicová rovnice přímky má tvar y = kx + q, kde k je tzv. směrnice přímky.

Směrnice definuje odchylku přímky od kladné poloosy x (úhel α - otáčíme proti směru hodinových ručiček) - viz obr. (pro rostoucí i klesající funkci).

Platí, že k= tg(α).


smernice.png, 6,8kBPopis apletu:
Pohybujte bodem D po kružnici a pozorujte, jak se mění směrnice přímky.

Pro aplet byla zvolena přímka, která prochází počátkem soustavy souřadnic, tzn. y= kx.

Pokud máte přímku ve tvaru y= kx + q, vždy můžete sestrojit přímku s ní rovnoběžnou, která má stejnou směrnici a prochází počátkem.

Příklad : Které přímky nemají směrnici a proč?

Řešení:
Jsou to přímky, které jsou rovnoběžné (nebo totožné) s osou y, nebo-li kolmé na osu x. Je tomu tak, protože směrnice k= tg(α) funkce y= tg(α) není definována pro liché násobky 90°, tzn. 90°, 270° atd.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Created with GeoGebra

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS