Funkce

s využitím programu GeoGebra

Goniometrické funkce - úlohy


Příklad č.8: Pro goniometrické funkce f: y= -tg(x)+5 a y= -cotg(x)+5 určete: f(0), f(π/2), f(π/6).

Zpět na sbírku úloh

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS