Funkce

s využitím programu GeoGebra

Goniometrické funkce - úlohy


Příklad č.20: Načrtněte do jednoho obrázku graf funkce y= tg(x) a y= tg(x)-3.

Zpět na sbírku úloh

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS