Funkce

s využitím programu GeoGebra

Goniometrické funkce - úlohy


Příklad č.19: Načrtněte do jednoho obrázku graf funkce y= sin(x) a y= sin(x-6).

Zpět na sbírku úloh

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS