Funkce

s využitím programu GeoGebra

Monotonie funkce

Příklad rostoucí funkce je například funkce f(x)= ln(x), která roste na celém svém definičním oboru.

rostouci.png, 5,1kB


Příkladem klesající funkce je například funkce f(x)= -x, která klesá na celém svém definičním oboru.
Příkladem nerostoucí funkce je například funkce f(x)= ∣x∣-x, kde ∣ ∣ značí absolutní hodnotu, tato funkce klesá pro x<0 a je konstantní (neroste) pro x≥0.


nerostouci.png, 4,5kB


Příkladem neklesající funkce je například funkce f(x)= (sgn(xx)+x, tato funkce je konstantní pro x<0 a roste pro x≥0.


neklesajici.png, 4,5kB

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS