Funkce

s využitím programu GeoGebra

Zadání:
Nakreslete graf funkce y= log(x-3)-2.


Řešení:

Úlohu vyřešíme posuváním základní funkce. Význam jednotlivých koeficientů u logaritmických funkcí najdete na tomto odkazu.

Vyjdeme ze základní funkce y= log(x).

Ze základní funkce získáme vhodným posunutím funkci y= log(x-3) → posouvat budeme po x-ové souřadnici tak, že každý bod grafu funkce posuneme o "+3 doprava".

Takže např. průsečík s osou x základní funkce y= log(x) [1;0] se posune do průsečíku s osou x [4;0].

Nyní nám funkci y= log(x-3) stačí posunout o " -2 dolů", opět se můžete podívat na význam jednotlivých koeficientů.


logaritmicke_ulohy.png, 9,9kB

Zpět na cvičné úlohy

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS