Funkce

s využitím programu GeoGebra

Zadání:
Určete intervaly ve kterých funkce yx3-3x2-9x+1 roste nebo klesá.


Řešení:

Jestli funkce klesá nebo roste zjišťujeme podle první derivace funkce
(viz. Znaménka první derivace).

Najdeme první derivaci funkce yx3-3x2-9x+1: y´= 3x2-6x-9.

Najdeme nulové body první derivace funkce: 3x2-6x-9= 0 → 3·(x2-2x-3)= 0 → (x2-2x-3)= 0 → (x-3)·(x+1) = 0 → x=3 a x=-1.

Získali jsme 3 intervaly, ve kterých budeme zkoumat znaménka první derivace: (-∞,-1), (-1,3) a (3,∞).

V intervalu (-∞,-1) má první derivace funkce kladnou hodnotu, v intervalu (-1,3) má hodnotu zápornou a v intervalu (3,∞) má kladnou hodnotu.

Funkce y= x3-3x2-9x+1 tedy roste v intervalech (-∞,-1) a (3,∞) a klesá v intervalu (-1,3).


Zpět na cvičné úlohy

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS