Funkce

s využitím programu GeoGebra

Úvod

Vítejte na webových stránkách www.funkce.eu, které vznikly v rámci bakalářské a následně i diplomové práce.

Cílem těchto www stránek je vytvoření výukového materiálu, resp. vytvoření materiálu pro podporu výuky zaměřené na matematiku středních škol – konkrétně téma "Funkce".

Při práci s www stránkami byl využíván program dynamické geometrie GeoGebra, který je zdarma stažitelný a má řadu dalších výhod (vektorová grafika, spojení geometrie a algebry, propracovaná domácí www stránka GeoGebry,…).

GeoGebra mimo práce v ní umožňuje uživatelům vytvářet statické obrázky, které lze použít při výuce matematiky. Především v ní však lze vytvářet dynamické GeoGebra aplety, které lze využívat pro vizualizaci matematického problému. Vizualizace může být didakticky silný nástroj pro lepší pochopení látky v matematice.

Www portál je složen ze 3 hlavních částí:


 1. Výkladová část
  • se zabývá teorií k jednotlivým typům funkcí.
  • Jednotlivé výkladové části jsou doprovázeny statickými i dynamickými prvky (obrázky), statické formáty jsou navíc ve dvou formátech - rastrový png formát, po kliknutí vektorový formát svg (lze zvětšovat bez ztráty kvality).
 2. Významy koeficientů funkčních předpisů
  • obsahují dynamické GeoGebra aplety, které umožňují manipulací s posuvníkem měnit předpisy funkcí a sledovat závislosti mezi měnícími se předpisy a odpovídajícími si grafy.
 3. Sbírka příkladů
  • obsahuje řešené příklady, ve kterých lze libovolně zobrazovat a skrývat postupy a výsledky příkladů. Příklady jsou často doprovázeny statickými obrázky.


Pokud máte jakýkoliv nápad, jak tyto www stránky vylepšit či doplnit, neváhejte a kontaktujte autora prostřednictvím níže zadané emailové adresy.

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS